Vrácení zboží při nákupu v kamenné prodejně?

Vrácení zboží

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy při zakoupení zboží mimo obchodní prostory (např. prostřednictvím e-shopu) do 14 dnů bez udání důvodu. Může tak učinit i před samotným převzetí zboží a prodávající nesmí žádným způsobem zákazníka sankcionovat.

Vypovědět smlouvu ve 14 denní lhůtě od obdržení zboží můžete i v případě, že vám dorazí poškozené a to i navzdory ustanovení v obchodních podmínkách prodávajícího.

Možnost vrácení zboží zakoupeného v kamenné prodejně zákon nikterak nestanovuje. Zdali vám prodávající vyhoví nebo ne je čistě na jeho vůli.

Výjimky:

  • Zboží podléhající rychlé zkáze (potraviny)
  • Dodané zboží bylo smíseno s jiným zbožím (např. smícháním 2 barev)
  • Zboží upravené na zakázku (nábytek s atypickým rozměrem, oblečení s vaším potiskem apod.)
  • Z hygienických či zdravotních důvodů není možné vrátit zboží u kterého porušíte hygienický, utěsněný obal chránící zboží (např. zubní kartáček, sluchátka do uší, balené potraviny, kontaktní čočky)
  • Od smlouvy nelze odstoupit po vyjmutí fyzického nosiče (CD, DVD, USB flash disk, apod.) z originálního obalu. Nejčastěji v případě softwaru, filmů, hudby, videoher atd.
  • Při zakoupení novin či časopisu. (výjimku tvoří předplatné)
  • Nelze odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu a je tak nezávislá na vůli podnikatele.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy

14 denní lhůta začíná následující den od převzetí zboží a pokud její konec vychází na sobotu, neděli či svátek, posouvá se na nejbližší následující pracovní den.

V případě, že dochází k dodání zboží postupně, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy až od převzetí poslední dodávky zboží. To však nelze aplikovat např. u ročního předplatného časopisu, tam začíná 14 denní lhůta hned u prvního dodaného čísla.

Jak správně odstoupit od smlouvy

Při odstoupení od smlouvy není vyžadována písemná forma, lze ji však více než doporučit. Kam zaslat odstoupení naleznete v obchodních podmínkách prodávajícího, nejčastěji se jedná o e-mailovou adresu nebo adresu sídla společnosti.

Můžete k tomu využít vzorový formulář, který vám prodávající musí v písemné formě při uzavření smlouvy poskytnout. Při vyplňování formuláře není potřeba uvádět důvod odstoupení od smlouvy a ani to po vás nemůže být vyžadováno. Odeslat odstoupení od smlouvy stačí i poslední den 14 denní lhůty, musí to však být prokazatelné.

Jaké jsou vaše povinnosti?

Máte povinnost vrátit prodávajícímu zboží nejpozději do 14 dnů, přičemž náklady za dopravu hradí kupující.Pokud se však jedná o nadměrné zboží, které nelze poslat zpět běžně poštou, musí si pro něj prodávající na své vlastní náklady přijet, zboží naložit a odvézt.

Povinností prodávajícího je vrátit veškeré peněžní prostředky do 14 dnů stejným způsobem, kterým byla provedena transakce na nákup zboží. S vrácením peněz může čekat až do doby než mu zboží dorazí nebo obdrží doklad o jeho odeslání.

Kontaktujte nás

Hledáte partnera pro fulfillment? Zaujala vás některá z našich služeb? Potřebujete konzultaci?

Neváhejte nás kontaktovat!
    To že jste člověk prokažte výběrem ikony Letadlo.