Servisbal

Projekt se společností Servisbal je aktuálně ve fázi rozpracovaného projektu. Zatím Vám můžeme prozradit, že jsme vyhráli výběrové řízení na provedení logistického auditu. Hned jak to bude možné dozvíte se více informací. Společnost Servisbal se zabývá návrhy, výrobou a prodejem obalů. Věnuje je jak obchodu se standardní řadou obalů, tak zpracování kompletních obalových řešení dle specifických požadavků zákazníků.

  • Logistický audit

    Popis aktuálního stavu logistiky, identifikace úzkých míst a návrhy opatření vedoucí k efektivnějšímu fungování celého logistického řetězce.

  • Nákladová analýza

    Nákladová a časová analýza procesu v závislosti na zvoleném typu dopravy a B2B nebo B2C kanálu. Výstupem byl skutečný náklad na jednu vyexpedovanou objednávku.

DETAIL PROJEKTU

Logistický audit

  • logistický audit
  • nákladová analýza