DOLLER.cz

S Dollerem se scházíme již od začátku prázdnin. Zpočátku jsme vše řešili na bázi nezávazného logistického poradenství, na jehož základě jsme se shodli, že bude potřeba provést logistický audit. V průběhu auditu jsme se dokonale seznámili s jejich produktem a celým procesem. Vzhledem k našemu výstupu z logistického auditu a k neustálému růstu objednávek, jsme DOLLERU doporučili kroky vedoucí k vyšší efektivitě a výrazně nižší chybovosti. Díky naší SWOT analýze, která byla součástí auditu i DOLLER pochopil, na co se mají primárně zaměřit. Dalším velmi důležitým výstupem byla časová analýza procesu a s tím spojená cena za expedovanou objednávku.

 • Logistický audit

  popis aktuálního stavu logistiky, identifikace úzkých míst a návrhy opatření vedoucí k efektivnějšímu fungování celého logistického řetězce. Výstupem byla nejen mapa kompletního toku, ale i podrobná časová a nákladová analýza. SWOT analýza dále popsala všechna ohrožení a rizika, která DOLLER musí v krátké době vyřešit. Samozřejmostí výstupu byl i návrh řešení pro všechna úzká místa.

 • Optimalizace obalového materiálu

  Vyhledání vhodného typu obalu pro distribuci všech produktů společnosti, tak aby byly splněny podmínky klienta. Vše pod heslem i obal prodává, tedy musí vypadat hezky a zároveň je logisticky výhodný.

 • Nákladová analýza

  kompletní časová a nákladová analýza, z níž jsme určili celkové logistické náklady na jednu expedovanou objednávku

DETAIL PROJEKTU

Logistické poradenství - Hlavním cílem bylo nastavení, optimalizace a řízení toku objednávky systémem. Identifikace úzkých míst, SWOT analýza procesu a celková cena za expedovaný item. Na základě těchto informací se kluci z DOLLERu rozhodli pro celkový outsourcing logistiky a budou se věnovat dále budování obchodní značky a prodejní sítě.

 • logistický audit
 • nákladová analýza