Co je to FIFO/LIFO/FEFO?

Zkratka FIFO pochází z anglického výrazu “First In, First Out”, což v překladu znamená “první dovnitř, první ven”. Jedná se o metodu vyskladnění zásob při které nejstarší zakoupené zboží/materiál opouští sklad vždy jako první. S touto metodou se však nesetkáte pouze v oblasti logistiky, prolíná se totiž i do účetnictví.

Jak už jsme si řekli, nejstarší zakoupené zboží se musí vyskladnit jako první, zároveň s tím je prodávanému zboží také přiřazena nejstarší pořizovací cena.
V okamžiku, kdy dojde ke zvýšení cen, např. vlivem inflace, vykazuje účetní jednotka vyšší výsledek hospodaření a tím jí vzniká i vyšší daňová povinnost, protože neustále vychází z nejstarších cen zakoupeného zboží, navzdory tomu, že pořizovací cena nově naskladněného zboží je již vyšší cenovou hladinou zasažena.

To je také důvodem proč je zcela opačná metoda LIFO (Last In, First Out), neboli “poslední dovnitř, první ven”, v České Republice zakázána. Prostřednictvím této metody by si totiž účetní jednotka zvýšila náklady, došlo by ke snížení výsledku hospodaření a důsledkem toho i k nižší daňové povinnosti.

Shrnutí:

  • FIFO je účetní metoda, při které jsou nejprve vyřazeny aktiva, které byly zakoupeny jako první
  • FIFO předpokládá, že zbývající skladové zásoby jsou tvořeny položkami, které byly zakoupeny jako poslední
  • Na trhu postiženému inflací je prodávanému zboží přiřazena vždy nižší, nejstarší cena, což vede k většímu daňovému zatížení
  • Alternativou FIFO je opačná metoda LIFO, která je v ČR zakázaná

FEFO (First Expired, First Out)
Zkratka FEFO pochází z anglického výrazu “First Expired, First Out”, což v doslovném překladu znamená “první expiruje, první ven”.

Cílem této metody je zajisti, aby produkty s nejkratší dobou expirace opouštěly sklad jako první. Z toho důvodu musí být vhodně uskladněny a měl by k nim být zcela bezproblémový přístup. Díky této metodě se lze vyhnout zbytečným úbytkům zásob a nákladům spojeným s jejich likvidací.

Kontaktujte nás

Hledáte partnera pro fulfillment? Zaujala vás některá z našich služeb? Potřebujete konzultaci?

Neváhejte nás kontaktovat!
    To že jste člověk prokažte výběrem ikony Vlajku.