Logistický audit

Logistický audit

Logistický audit je pro společnost Olicon obvykle první fází dlouhodobé spolupráce při optimalizaci firemních procesů. Naší snahou je poskytnout klientovi komplexní řešení, proto vycházíme z praxe prověřeného know-how. Logistický audit je nástrojem pro identifikaci skutečných problémů a poskytuje doporučení pro efektivní optimalizaci procesů.

Identifikace problému:

Hlavním úkolem, na kterém významně závisí úspěšnost řešení, je podrobná identifikace a popis problémů. V rámci logistického auditu definujeme společně s klientem požadované cíle, kritéria a nastavujeme hodnocení celého systému. Klientova aktuální znalost systému je upřesněna ve fázi podrobného monitoringu logistického systému. Osvědčeným způsobem tohoto monitoringu je provedení logistického auditu.

Výstupy z auditu:

Hlavním cílem logistického auditu je získání podrobného přehledu o jednotlivých logistických funkcích a činnostech – tedy komplexní poznání celého logistického systému. Hodnocení výkonnosti jednotlivých procesů je prováděno na základě vyhodnocení informací získaných několika postupy.

Objektivní měření –  vytipované charakteristiky většinou množstevní a časové
Subjektivního hodnocení – pohovory a konzultace se zástupci klienta – standardizovaný soubor otázek
Komplexnost pohledu doplňují fotodokumentace a zkušenosti z obdobných projektů vybraných konzultantů

Hlavní cíle auditu:

Přehledný a komplexní popis současného logistického systému
Souhrn nalezených úzkých míst
Návrhy na odstranění definovaných úzkých míst a problémů

Logistický audit poskytne přehled o náročnosti řešení jednotlivých logistických problémů a o potenciálním možném přínosu. Oblasti s nejvýhodnějším poměrem těchto ukazatelů jsou po konzultaci s klientem přednostně řešeny.

Harmonogram auditu:

Definování logistického audit – určení osob zařazených do auditu
Přibližně hodinové pohovory s účastníky auditu
Vyhodnocení odpovědí příprava finální zprávy
Prezentace výsledků a doporučení vedení společnosti