Outsourcing logistiky zvyšuje efektivitu firmy

Outsourcing logistiky vyhledává stále více firem. Kromě úspor a zvýšení kvality v logistice získávají možnost plně se soustředit na hlavní předmět podnikání.

Outsourcing logistiky představuje svěření přepravních a skladovacích služeb specializované firmě. Outsourcing vede ke zkvalitnění logistiky firmy, neboť umožňuje zrychlit, zpřehlednit a zefektivnit toky zboží.

Specializovaná firma přináší do logistických procesů vyšší hodnotu prostřednictvím dlouhodobě budovaného know-how a technologií, zatímco zajišťováním z vlastních zdrojů by zadavatelská firma odčerpávala příliš velké množství času, lidských kapacit a finančních prostředků.

14915612_680250992144041_1594192929195685011_n

Outsourcing logistiky má 3 stupně
Nejnižší stupeň outsourcing logistiky je 2 PL (second-party logistics), kdy zadavatelská firma objednává služby u specializovaných firem např. dopravců. Tato forma outsourcing logistiky je vhodná pro malé firmy s jednoduchým dodavatelským řetězcem. Užší formou spolupráce je 3 PL (third-party logistics), kdy specializovaná firma realizuje část nebo celý dodavatelský řetězec a zajišťuje jeho výsledek.
Tuto formu spolupráce využívají v ČR velké podniky, automobiloví výrobci a zahraniční firmy. Nejužší možnou formu partnerství představuje 4 PL (fourth-party logistics), kdy specialista přebírá kompletní optimalizaci celého logistického řetězce. Spolupráce začíná zpracováním logistického konceptu a poradenstvím.
Těžiště činnosti je zaměřeno na výsledek svěřené činnosti. Dodavatel 4 PL obvykle koordinuje více 3 PL poskytovatelů. Tuto formu spolupráce mohou realizovat pouze silné a dostatečně zkušené logistické společnosti. Využívají ji především velké nadnárodní korporace.

14212694_651019758400498_4008827087481233531_n

zdroj: sdeleni.idnes.cz